Par krajobligacijas.lv

Kas ir krajobligacijas.lv
Iegādes process

Naudas izmaksas informācija

Jauna norēķinu konta pievienošana

Norēķinu konta maiņa

Krājobligāciju pirmstermiņa dzēšana

Kas ir krajobligacijas.lv

Portāls www.krajobligacijas.lv ir tīmekļa vietne, ar kuras starpniecību tās lietotāji var iegādāties valsts vērtspapīrus – krājobligācijas, uzzināt detalizētu informāciju par sev piederošajām krājobligācijām un veikt citas ar krājobligācijām saistītās darbības.

Turpmāko darbību veikšanai lietotājam ir jāautentificējas, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv .

IEGĀDES PROCESS

NAUDAS IZMAKSAS INFORMĀCIJA

 1. Sadaļā „Konta kopsavilkums” vai „Mani pieteikumi” redzami pieteikumi krājobligāciju iegādei vai pirmstermiņa dzēšanai. Izvēloties attiecīgās iegādes pieteikuma numuru, redzami plānotie procentu un pamatsummas izmaksu datumi (ja datums ir brīvdienā, izmaksa notiks nākamajā darba dienā), informācija par naudas kontu, uz kuru tiks veiktas nākotnē plānotās izmaksas;
 2. Sadaļā „Konta izraksts” atspoguļoti darījumi noteiktā laika periodā, kā arī atlikums izvēlētā perioda sākumā un beigās;
 3. Sadaļā „Manas transakcijas” redzama procentu ienākumu, krājobligāciju dzēšanas vai pirmstermiņa dzēšanas naudas izmaksas.


JAUNA NORĒĶINU KONTA PIEVIENOŠANA

 1. Atver attiecīgo pieteikumu krājobligāciju iegādei „Konta kopsavilkums” vai „Manas krājobligācijas”;
 2. Pieteikuma sadaļā „Izmaksas konts” norādīts konts, uz kuru tiks veikti nākotnes maksājumi;
 3. Pieteikuma sadaļā izmanto izvēlni „Pievienot”, izmantojot internetbanku, norādi jauno norēķinu kontu;
 4. Lai pārliecinātos par konta autentiskumu, tiek izveidots tiešsaistes maksājums 0,01 EUR apmērā uz kontu Valsts kasē;
 5. Jaunais norēķinu konts tiks pievienots 1 darba dienas laikā un 0,01 EUR tiek atmaksāts 3 darba dienu laikā.


NORĒĶINU KONTA MAIŅA

 1. Atver attiecīgo pieteikumu krājobligāciju iegādei „Konta kopsavilkums” vai „Manas krājobligācijas”;
 2. Pieteikuma sadaļā „Izmaksas konts” norādīts norēķinu konts, uz kuru tiks veikti nākotnes maksājumi;
 3. Izvēlne „Mainīt” - izvēlies norēķinu kontu no pieejamo kontu saraksta (skatīt jauna norēķinu konta pievienošana);
 4. Turpmāk visas naudas izmaksas tiks veiktas uz norādīto norēķinu kontu, ja izmaiņas veiktas vismaz 2 darba dienas pirms kārtējā maksājuma.


KRĀJOBLIGĀCIJU PIRMSTERMIŅA DZĒŠANA

 1. Atver attiecīgo pieteikumu krājobligāciju iegādei „Konta kopsavilkums” vai „Manas krājobligācijas”;
 2. Izvēlies „Dzēst” sadaļā “Pirmstermiņa dzēšana” - automātiski tiek izveidots pieteikums;
 3. Atkārtoti izvēlies „Dzēst” - tiek iesniegts neatsaucams pieteikums krājobligāciju pirmstermiņa dzēšanai.

 4. ! Ņem vērā, ka:
  • Pirmstermiņā iespējams dzēst pieteikumā norādītās krājobligācijas pilnā apjomā;
  • Dzēšanas pieteikumu nepieciešams iesniegt vismaz 6 darba dienas pirms vēlamā krājobligāciju dzēšanas datuma;
  • Naudas līdzekļus izmaksā uz pieteikumā norādīto norēķinu kontu piektajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas.