Kas ir krājobligācijas?

Krājobligācijas ir jauns Latvijas valsts vērtspapīra veids − uz plašu iedzīvotāju loku orientēta droša ieguldījumu un uzkrājumu veidošanas alternatīva jau pastāvošajiem finanšu iestāžu piedāvājumiem.

Ar krājobligācijām iedzīvotājs aizdod naudu valstij − iegulda brīvos finanšu resursus likvīdos un pasaulē par vienu no visdrošākajiem finanšu instrumentiem atzītajos valsts vērtspapīros , bet pretī saņem iespēju uzkrāt un saņemt procentu ienākumus.

Krājobligācija ir līdzīga banku depozītiem un savā ziņā var tikt uzskatīta par noguldījumu Valsts kasē. Šis instruments vienlaikus kalpo kā laba investīciju alternatīva iedzīvotājiem , kas vēlas rīkoties īpaši piesardzīgi svārstīgos finanšu tirgus apstākļos.

Galvenās krājobligāciju īpašības:

 • vienas krājobligācijas nomināls ir viens euro. Minimālais apjoms ir 50 euro. Maksimālais iegādes apjoms ir 100 000 euro vienā iegādes pieteikumā. Dienas laikā iesniedzamo pieteikumu skaits nav ierobežots;
 • no krājobligācijām gūtais ienākums netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • salīdzinoši nelielas komisijas maksas − jāmaksā tikai vienreizēja bankas pārskaitījuma komisijas maksa, ja banka tādu piemēro;
 • krājobligācijām ir trīs dzēšanas termiņi – 12 mēneši, 5 gadi un 10 gadi;
 • krājobligācijas nevar pārdot, bet ir iespējama to pirmstermiņa dzēšana;
 • visdrošākais ieguldījumu veids − valsts garantē līdzekļu atmaksu visā valsts pastāvēšanas laikā pilnā apmērā.

Kāpēc iegādāties krājobligācijas?

 • Tās ir ērti un vienkārši iegādāties;
 • Valsts dod Latvijas iedzīvotājiem iespēju ieguldīt naudas līdzekļus valsts vērtspapīros, no kuriem piesaistītos resursus izmantos valsts funkciju finansēšanā;
 • iespēja nepieciešamības gadījumā atgūt savu ieguldījumu pirms termiņa;
 • tirgus situācijai atbilstošs ienākums.

Ko iegūst valsts?

 • Resursi, kas tiek novirzīti procentu samaksai par krājobligācijām, neaizplūst ārvalstu investoriem, bet paliek pie Latvijas iedzīvotājiem, tādā veidā samazinot Latvijas atkarību no ārējiem aizdevējiem;
 • attīstās valsts vērtspapīru tirgus;
 • iedzīvotāji piedalās valsts funkciju finansēšanā.

Kā var iegādāties krājobligācijas?

 • Ieguldītājs ir vismaz 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona;
 • krājobligācijas var iegādāties Depozitārija uzturētā tīmekļa vietnē www.krajobligacijas.lv, izmantojot Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv autentifikācijas un tiešsaistes maksājumu koplietošanas pakalpojumu;
 • krājobligācijas atšķirībā no citiem valsts un korporatīvajiem vērtspapīriem tiek uzskaitītas tikai vērtspapīru kontos Depozitārijā , konts tiek atvērts automātiski, iegādājoties krājobligācijas. Tas nozīmē, ka lietotājam nav nepieciešams vērtspapīru konts bankā, savukārt krājobligāciju apmaksa tiks veikta , izmantojot to banku autentifikācijas un tiešsaistes līdzekļus , kuru saraksts ir publicēts tīmekļa vietnē www.krajobligacijas.lv;
 • krājobligāciju emisija notiek katru darba dienu. Vietnē www.krajobligacijas.lv tās var iegādāties katru dienu, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.