Šodienas piedāvājums - 30.05.2023.

Krājobligāciju termiņš
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M024855
3.9000 %
31.05.2023.
25.05.2024.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G024852
3.8000 %
31.05.2023.
31.05.2028.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G024855
4.1500 %
31.05.2023.
31.05.2033.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!