Šodienas piedāvājums - 31.05.2023.

Krājobligāciju termiņš
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M024863
3.9000 %
01.06.2023.
26.05.2024.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G024860
3.8000 %
01.06.2023.
01.06.2028.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G024863
4.1500 %
01.06.2023.
01.06.2033.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!