Šodienas piedāvājums - 25.03.2023.

Krājobligāciju tips
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M024434
3.5000 %
27.03.2023.
21.03.2024.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G024431
3.6500 %
27.03.2023.
27.03.2028.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G024434
3.9500 %
27.03.2023.
27.03.2033.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!