Šodienas piedāvājums - 26.04.2019.

Krājobligāciju tips
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
6 mēnešu krājobligācijas
LVK06M014417
0.0100 %
29.04.2019.
26.10.2019.
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M014534
0.0100 %
29.04.2019.
23.04.2020.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G014531
0.4000 %
29.04.2019.
29.04.2024.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G014534
1.0000 %
29.04.2019.
29.04.2029.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!