Šodienas piedāvājums - 29.01.2020.

Krājobligāciju tips
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
6 mēnešu krājobligācijas
LVK06M016305
0.0100 %
30.01.2020.
28.07.2020.
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M016422
0.0100 %
30.01.2020.
24.01.2021.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G016429
0.0100 %
30.01.2020.
30.01.2025.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G016422
0.3000 %
30.01.2020.
30.01.2030.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!