Šodienas piedāvājums - 23.08.2019.

Krājobligāciju tips
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
6 mēnešu krājobligācijas
LVK06M015232
0.0100 %
26.08.2019.
22.02.2020.
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M015358
0.0100 %
26.08.2019.
20.08.2020.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G015355
0.0100 %
26.08.2019.
26.08.2024.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G015358
0.2000 %
26.08.2019.
26.08.2029.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!