Šodienas piedāvājums - 14.06.2021.

Krājobligāciju tips
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
6 mēnešu krājobligācijas
LVK06M019788
0.0100 %
15.06.2021.
12.12.2021.
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M019889
0.0100 %
15.06.2021.
10.06.2022.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G019886
0.0100 %
15.06.2021.
15.06.2026.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G019889
0.2000 %
15.06.2021.
15.06.2031.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!