Šodienas piedāvājums - 27.06.2019.

Krājobligāciju tips
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
6 mēnešu krājobligācijas
LVK06M014821
0.0100 %
28.06.2019.
25.12.2019.
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M014948
0.0100 %
28.06.2019.
22.06.2020.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G014945
0.2000 %
28.06.2019.
28.06.2024.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G014948
0.9000 %
28.06.2019.
28.06.2029.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!